Administratieve automatisering

Wij willen u graag van dienst zijn om uw bedrijfskosten structureel te reduceren, administratieve automatisering helpt u daarbij. Wij zijn gespecialiseerd in het functioneel inrichten van financieële administraties en het geautomatiseerd verwerken van gegevens.

Functionele inrichting 

Functionele inrichting zorgt ervoor dat gegevens eenvoudig verwerkt kunnen worden, rapportages direct opvraagbaar en overzichtelijk zijn, belastingsaangiften worden gegenereerd en er voldaan wordt aan de wettelijke normen van verslaglegging. De werkzaamheden hebben o.a. betrekking op:

  • Grootboekschema’s, dagboeken, kostenplaatsen en kostendragers.
  • Debiteuren en crediteuren instellingen
  • Activa en verplichtingen registratie
  • BTW en ICP instellingen
  • Import en export instellingen

Geautomatiseerde gegevensverwerking

Het beperken van dubbele invoer (redundantie) vermindert de verwerkingstijd, reduceert het aantal invoerfouten en creëert homogeniteit. Wij richten ons onder meer op:

  • Verwerken van bankafschriften (met of zonder bankkoppeling)
  • Betalingen uitvoeren vanuit de administratie (met bankkoppeling)
  • Importeren van financiële informatie uit back office systemen
  • Verwerken afschrijvingskosten
  • Verwerken loongegevens

Werkwijze

Administratieve automatisering kan al snel leiden tot chaos, om dit te vermijden is een procesgerichte aanpak noodzakelijk. Na elke stap in het automatiseringsproces wordt beoordeeld of het gewenste resultaat is bereikt voordat een volgende stap wordt genomen.

Vanzelfsprekend nemen wij onze verantwoordelijkheid omtrent beveiliging en integriteit.

 

Cornelis Drebbelstraat 3  |  6603 BH WIJCHEN  |   024-7370107  |  kantoorwijchen@gmail.com