Administratie

Financiële administratie

Het verwerken van dagelijkse financiële feiten, opstellen van tussentijdse cijfers (debiteuren- crediteurenoverzichten, balans en resultaatcijfers) ,het verzorgen van uw BTW/ICP aangiften, verwerking van investeringen en afschrijvingen en het opstellen van uw jaarrekening.

Loonadministratie

Wij verzorgen de loonverwerking,  salarisstroken, loonheffing en jaaropgaven. Daarnaast kunnen wij desgewenst voor u urenregistratie uitvoeren, pensioenberekeningen  maken en het opstellen van arbeidsovereenkomsten.

Belastingen

Aangifte vennootschappelijke belastingen, inkomstenbelasting en zorgverzekeringswet. Belasting advies en begeleiding boeken onderzoek.

Opstellen prognoses

Opstellen exploitatiebegroting, budgettering,  liquiditeitsprognoses, productieplanningsprognose en prognose besteedbaar inkomen.

Advisering en ondersteuning

Indien gewenst ondersteunen wij u graag bij het voeren van uw administratie.

 

 

Cornelis Drebbelstraat 3  |  6603 BH WIJCHEN  |   024-7370107  |  kantoorwijchen@gmail.com